Varför medicinsk träning?

Långsiktigt hållbar träning

Forskningen talar sitt tydliga språk; ska vi kunna förebygga och hjälpa människor som har eller som ligger i riskzon för dagens folksjukdomar så krävs specialiserad kompetens inom träning. De generella träningsråden ger tyvärr inte tillräckligt bra resultat på specifika diagnoser och sjukdomar. Tydliga riktlinjer och forskning visar hur träning kan hjälpa mot stressrelaterade sjukdomar, övervikt, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar samt åldersrelaterade sjukdomar. Det krävs alltså individuellt anpassad träning – i rätt dos.

För vem?
Till MT-Akademin vänder du dig när du vill ha hjälp med träning utifrån din medicinska historia och status. Du vill veta vilken träning som behövs för att just du ska kunna tillgodogöra dig träningens positiva effekter och må bättre. Du vill få kunskap om den nyaste forskningen kring träning för just din specifika åkomma och hur du ska utföra den på bästa sätt. Du vill träna för att förebygga och motverka sjukdom, med framförallt vill du träna för att leva ett liv med så få fysiska och psykiska begräsningar som möjligt. Med MT-Akademin är varenda träningspass och varenda övning speciellt framtagen för just din kropp och hälsa. Mer skräddarsytt än såhär blir det inte. Långsiktigt och hållbart!

Behövs detta på din arbetsplats?
Här når du oss

E-post: info@mt-akademin.se
Tel: 072 – 227 02 80

Copyright © MT-Akademin, 2018

Här hittar du oss

Postadress:
MT-Akademin St Pedersgata 11
254 37 Helsingborg

Besöksadress vid bokad tid:
STUDIO77
Nedre Långvinkelsgatan 77
Helsingborg