Vad vi erbjuder

Vad, till vem & varför?

Vi är Sveriges första renodlade medicinska träningsakademi!
Det betyder att alla våra tjänster bygger på medicinsk forskning kring träning. Vi kallar oss AKADEMIN för att vi vill att du ska hålla på sikt. Då krävs kunskap om teorin bakom dina träningsval. DET levererar vi till dig i kombination med bra träning.

Studion – Helsingborgs första BOUTIQUE GYM

Vi har en liten, personlig och skön studio på Nedre Långvinkelsgatan 77 i Helsingborg – Studio77. Här erbjuds personlig träning, träning i små grupper 4-6 personer samt möjlighet att träna på egen hand för dig som gillar att träna på ett mindre ställe. Vi har även utomhusträning under paviljongens tak i Pålsjö skog. Läs mer om studion under menyn Studio77.

MT-Akademin erbjuder träning som är särskilt anpassad för dig som har eller ligger i riskzon för nedanstående sjukdomar. Men även du som inte upplever besvär är varmt välkommen till oss!

  • STRESS och stressrelaterade sjukdomar 
  • ÖVERVIKT  
  •  HJÄRT – OCH KÄRLSJUKDOMAR
  • DIABETES & METABOLA SJUKDOMAR
  • BEGRÄNSNINGAR/SMÄRTA/VÄRK & SJUKDOMAR i rörelseapparaten
  • ÅLDERSRELATERADE SJUKDOMAR

Om mig

Jag, som startat upp MT-Akademin heter Marika Bergheim. Det fanns en period i mitt liv när långvarig stress ledde till sjukdom och satte stopp för både arbete och fritid. Träningen som alltid varit min återhämtning funkade inte för kroppen längre. Trots det var jag övertygad om att rätt träning skulle kunna gynna mitt tillfrisknande.

Under sjukdomstiden upplevde jag ett tydligt glapp mellan sjukvården och träningsbranschen. Varken läkare eller tränare kunde ge mig råd om vilken träning jag behövde utifrån min sjukdomsbild. Det saknades helt enkelt kompetens om hur ett långsiktigt träningsupplägg ur ett medicinskt perspektiv skulle kunna se ut.

Hösten 2017 kom utbildningen jag hade väntat på! The Academy School i STHLM startade upp sin första utbildning till “Licensierad Medicinsk Tränare (MT)”  och jag stod redo på startlinjen. Jag var på helt rätt plats, detta skulle fylla glappet som jag och många andra hade upplevt! Med min bakgrund i folkhälsopedagogik och projektledning tar jag nu mina nyförvärvade kunskaper och flätar ihop dem till forskningsbaserad medicinsk träning via MT-Akademin.

Jag är övertygad om att vi kommer göra skillnad i glappet mellan sjukvård och friskvård! Och jag hälsar dig varmt välkommen till MT-Akademin!

Här når du oss

E-post: info@mt-akademin.se
Tel: 072 – 227 02 80

Copyright © MT-Akademin, 2018

Här hittar du oss

Postadress:
MT-Akademin St Pedersgata 11
254 37 Helsingborg

Besöksadress vid bokad tid:
STUDIO77
Nedre Långvinkelsgatan 77
Helsingborg